bouwtekening240.jpg

Het begint natuurlijk met het schrijven van Correct Nederlands – het “vorm”-aspect, dat bij Schriftelijke rapportage ook zo’n grote rol speelt.                                             

Maar bij Helder schrijven, duidelijk formuleren draait het vooral om:

  • Helderheid en ondubbelzinnigheid
  • Leesbaarheid en doelmatigheid (niet te beknopt, niet te uitvoerig, niet te lange tekstgedeeltes)
  • Aantrekkelijkheid (geen ambtelijk taalgebruik of onnodige “schrijftaal, zoals (meestal verkeerd) gebruik van “echter” i.p.v. “maar”, “welke” i.p.v. “die/dat” e.d.
  • Verzorgdheid en overzichtelijkheid

Helderheid en ondubbelzinnigheid

Om dit soort fouten eruit te halen, is soms een outsider als lezer leer nodig

Leesbaarheid en doelmatigheid

Hier moet de schrijver zich vooral verplaatsen in de lezer, diens (gebrek aan) kennis en bereidheid om veel tijd aan het lezen van een stuk te besteden. Klantvriendelijkheid dus.

Zinslengte

Geen lange, samengestelde zinnen, maar logisch samenhangende informatie die to-the-point geformuleerd is en waarbij de kern van de mededeling vooraan wordt gezet.

Actief /Passief

Gebruik actief waar het kan, passief waar het nodig is

Naamwoordstijl waarbij werkwoorden kunstmatig worden omgebouwd tot zelfstandige naamwoorden, wat een meer formeel effect heeft          

Signaalwoorden

Die een tegenstelling, opsomming, argumentatie, verklaring, voorbeeld of samenvatting aangeven ("Om kort te gaan", "samengevat" e.d.)

Afkortingen

Houd er rekening mee dat de lezer minder of niet vertrouwd is met veel afkortingen.

Interpunctie

Het plaatsen van komma’s en punten op de juiste plaats.

Kortom: de leesbaarheid van een tekst is een optelsom van uiteenlopende factoren, variërend van zinslengte tot leestekens.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.