bouwtekening240.jpg

Communicatie is een van de belangrijkste managementvaardigheden en taal is ons belangrijkste communicatiemiddel. Overeenstemming over de betekenis van woorden en begrippen is daarbij essentieel. Dat eenzelfde woord soms verschillende betekenissen heeft, is geen bijzonder verschijnsel, maar kan af en toe wel voor spraakverwarring zorgen. Vooral als men zich niet van deze verschillende betekenissen bewust is, kan men behoorlijk langs elkaar heen zitten te praten. Iets dergelijks blijkt helaas het geval te zijn bij de communicatie over basisbegrippen als  management, leidinggeven en leiderschap.

Zo geldt bijvoorbeeld management als overkoepelend begrip waar leidinggeven onder valt als één van de belangrijkste managementtaken, wordt leidinggeven ook leiderschap genoemd, maar wordt leiderschap soms ook tegenover management geplaatst (waar het als synoniem van leidinggeven onder valt).

Dat "management" iets anders is dan "iets managen"en dat leadership niet altijd zomaar met leiderschap vertaald kan worden - daar is ook niet iedereen zich altijd van bewust.

Maar het is niet alleen een taalkwestie. Ook stereotypering en zwart-witdenken spelen een rol, zoals bijvoorbeeld in de hierboven al genoemde schijntegenstelling tussen management en leiderschap, waarbij management als per definitie taakgericht tegenover leiderschap wordt geplaatst dat dan altijd mensgericht zou zijn.

En dat cultuurverschillen de communicatie kunnen bemoeilijken is op zich geen nieuw gegeven, maar dat deze cultuurverschillen ook op het niveau van de managementtheorie en ook binnen de westerse wereld een rol spelen, zou wel wat meer onze aandacht mogen hebben.

Meer over management en leidinggeven: Klik hier.