bouwtekening240.jpg

Leidinggeven is de managementfunctie die de directe aansturing van medewerkers betreft, wordt ook wel leiderschap genoemd en omvat verschillende stijlen, variërend van zeer taakgericht tot zeer mensgericht.

Bij Fayol is het de derde managementfunctie “commander”,  bij Keuning en Eppink valt het onder interne afstemming en in het 7S-model is het de S van Style (Stijl van leidinggeven).

De verhouding tussen management en leidinggeven is die van een overkoepelend begrip (management) tot een onderdeel ervan (leidinggeven). Leidinggeven is zelf weer een verzamelnaam voor verschillende stijlen van leidinggeven en heeft dus neutrale, overkoepelende betekenis.

Terwijl de Fransman Henry Fayol als de vader van de managementtheorie wordt beschouwd, is management ontegenzeggelijk een Angelsaksisch concept.

Management is de verzamelnaam voor alle functies en taken die te maken hebben met de planning, vormgeving en aansturing van en binnen organisaties en is de naam van het vakgebied waar dit allemaal onder valt. 

Er zijn verschillende indelingen die dit ruime vakgebied overzichtelijker maken. We noemen er hier drie.

Fayol onderscheidt vijf managementfuncties: plannen, organiseren, leidinggeven, coördineren en controleren.

Keuning en Eppink hebben dit geherformuleerd als drie kernproblemen van het management: externe afstemming, structurering en interne afstemming.

Het 7S-model van Peters en Waterman biedt in feite ook een bruikbare indeling, omdat het de belangrijkste aandachtsgebieden van management in kaart brengt. De “harde”: strategie, structuren en systemen; en de “zachte”: stijl van leidinggeven, personeel en in het centrum gedeelde waarden of organisatiecultuur. (Natuurlijk hoort “sleutelvaardigheden” ook bij dit model, maar dit vormt geen apart organisatieonderdeel.)