meeting240.jpg

 

uw vraag

Een of meer medewerkers in uw organisatie hebben ondersteuning nodig bij de ontwikkeling van hun competenties, in de vorm van training of coaching op het gebied van taal, communicatie of management.

Via een e-mail, gedetailleerde vragenlijst, een telefoontje, een persoonlijk gesprek of een combinatie van dit alles maakt u uw trainingsvraag duidelijk en licht u verschillende aspecten toe.

Afhankelijk van de vraag doen wij u voor of na een intakeprocedure een trainingsvoorstel.

ons voorstel

Op basis van uw informatie doen we u een trainings- of coachingsvoorstel.

Afhankelijk van de vraag kan dit een voorlopig voorstel zijn dat na de intakeprocedure wordt bijgesteld.

Bij een akkoord gaan wij over tot de (intake en) voorbereiding van de training.

intakeprocedure

Voor de intakeprocedure van taal-, communicatie- en managementtrainingen zijn verschillende opties.

De intakeprocedure kan bestaan uit een vragenformulier of niveautest, schriftelijk of online, individuele of groepsgesprekken op locatie, eventueel aangevuld met documentatie over het werk.

De intakeprocedure kan aanleiding geven het trainingsvoorstel bij te stellen.

training

Taaltrainingen verschillen sterk van communicatie- en managementtrainingen in omvang en opbouw als ook in groepsamenstelling

omvang en opbouw

De omvang en opbouw van de trainingen is afhankelijk van de vraag en de resultaten van de intakeprocedure, waarin het niveau en de wensen van de deelnemers worden vastgesteld.

Een taaltraining heeft meestal een opbouw van 15 bijeenkomsten van 2 uur met een frequentie van 1 bijeenkomst per week.

Communicatie- en managementtrainingen worden meestal in dagdelen gegeven. Meestal drie of vier dagdelen, redelijk kort na elkaar.

groepsamenstelling

Zowel het aantal deelnemers als de homogeniteit van een trainingsgroep is medebepalend voor het uiteindelijke resultaat van de training.

De groepsgrootte wordt dus bepaald door een combinatie van leerdoelen en homogeniteit qua niveau of functie.

trainingslocatie

Wanneer uw bedrijf zelf over geschikte accommodatie beschikt, kan de training daar natuurlijk plaatsvinden. Soms kan het echter goed zijn om voor een training even buiten het bedrijf te zijn. In alle rust kan er dan gewerkt worden aan een optimaal eindresultaat. (*)

kwaliteitsbewaking

Halverwege en aan het einde van de training wordt er een evaluatie gehouden De deelnemers vullen online een evaluatieformulier in. De resultaten worden gecommuniceerd met de opdrachtgever.

certificaat

Aan het eind van de training ontvangen de deelnemers een certificaat als bewijs van deelname, waarbij 80% als richtlijn voor minimale deelname wordt gehanteerd.

eindverslag

Na afloop van de training ontvangt de opdrachtgever een eindrapportage met een advies hoe de getrainde vaardigheden in de toekomst geborgd of verder verdiept kunnen worden.

 

(*)Dat laatste had vaak de voorkeur om mensen even helemaal uit hun werkomgeving te halen en daardoor beter te kunnen focussen op te halen trainingsdoelen. Maar al vanaf de introductie van de mobiele telefoon en zeker sinds het gangbaar worden van mobiel werken, reist het werk altijd mee en is dat focus-doel niet zonder drastische aanvullende maatregelen te halen (telefoons en notebooks inleveren bij de receptie)